Shipping Information

Klik hier voor de Nederlandse versie.Countries We Ship To

We currently ship to The Netherlands, Australia, Belgium, Canada, Denmark, Finland, Germany, Iceland, Ireland, Italy, Japan, Luxembourg, New Zealand, Portugal, and Spain, Sweden and the United States of America.

If you would like to place an order from a different country, please contact us about the possibilities. You can email us at info@stagsheadstudio.com.

Shipping Prices

The Netherlands
Tracked Shipping: €4,95 letter post
€7,75 parcel post
Free Postage to the Netherlands when you spend a minimum of €100,00 (not valid on custom orders).

Belgium, Germany, Iceland, Italy, Luxembourg, Portugal, Spain, Sweden
The postage cost to these countries varies depending on the weight of your package. The prices below show a price range.
Untracked Shipping: €6,25 – €10,95
Tracked Shipping: €8,95 – €11,95

Free Untracked Postage to Belgium, Germany, Iceland, Italy, Luxembourg, Portugal, Spain and Sweden when you spend a minimum of €140,00 (not valid on custom orders).
Free Tracked Postage to Belgium, Germany, Iceland, Italy, Luxembourg, Portugal, Spain and Sweden when you spend a minimum of €155,00 (not valid on custom orders).

Finland
The postage cost to these countries varies depending on the weight of your package. The prices below show a price range.
Untracked Shipping: €5,95 – €13,25
Tracked Shipping: €9,95 – €14,50

Free Untracked Postage to Finland when you spend a minimum of €170,00 (not valid on custom orders).
Free Tracked Postage to Finland when you spend a minimum of €190,00 (not valid on custom orders).

Australia, Canada, Japan, New Zealand and the USA
The postage cost to these countries varies depending on the weight of your package. The prices below show a price range.
Untracked Shipping: €7,50 – €19,75
Tracked Shipping: €16,75 – €22,95

Tracked Shipping

All orders sent to the Netherlands are automatically sent with Tracked Shipping.

Countries outside of the Netherlands have the choice of Untracked or Tracked shipping. If you do not purchase Tracked shipping and your order is lost in the post, it cannot be reimbursed. Please do contact us if this occurs to see if there are any solutions.

Estimated Dispatch Times

On average your order will dispatch within 3-6 working days. You will be informed via email when it has dispatched. If any delays take place in this process you will be informed as soon as possible.

If the Stag’s Head Studio is on vacation or will be going on vacation, this will be stated on the site and what the approximate first next dispatch date will be.

Estimated Delivery Times

Please be aware that estimated delivery times start from the date of dispatch, not from the date you placed your order.

These delivery times are purely estimates and are in no way guarantees. We have calculated the estimates with room for error but other unexpected delays are always possible. We are not responsible for any delays caused by postal services or custom delays. When you need your order by a specific date, please order with extra time allowance to take into account for any unexpected delays.

Netherlands: 1-3 workdays

Australia: 3-12 weeks

Belgium: 1-2 weeks

Canada: 2-10 weeks

Finland: 1-3 weeks

Germany: 1-2 weeks

Italy: 1-3 weeks

Japan: 3-12 weeks

Luxembourg: 1-2 weeks

New Zealand: 3-12 weeks

Portugal: 1-3 weeks

Spain: 1-3 weeks

Sweden: 1-3 weeks

USA: 2-10 weeks

Packaging

Orders are packaged using different materials dependent on the size and nature of the items ordered. The standard packaging used is a bubble envelope. If any items included may not be bent or are of a more delicate nature, the order with be sent in a card envelope or box. When sent in a card envelope or box, the items will have some form of weather protective packaging also.

Sometimes the packaging used to ship your order will have been previously used. This is more environmentally friendly than throwing it away. Packaging is only reused when it is in a suitable state to do so. We kindly request you reuse any packing when possible.


Verzend informatieVerzendings Landen

We verzenden momenteel naar Nederland, Australië, België, Canada, Duitsland, Finland, IJsland, Italië, Japan, Luxemburg, Nieuw Zeeland, Portugal, Reb. Ierland, Spanje, Verenigde Staten en Zweden.

Wilt u een bestelling plaatsen vanuit een ander land, neem dan contact met ons op over de mogelijkheden. Je kunt ons mailen op info@stagsheadstudio.com.

Verzendkosten

Nederland
Track & Trace Verzending: €4,95 brieven post
€7,75 paket post

Gratis verzending naar Nederland bij een minimum uitgave van €100,00 (niet geldig op commissie bestelling).

België, Duitsland, IJsland, Italië, Luxemburg, Portugal, Spanje en Zweden
De verzendingskosten naar deze landen variëren per de gewicht van uw bestelling. De prijzen hieronder tonen een prijsberijk aan.
Zonder Track & Trace Verzenden: €6,25 – €10,95
Met Track & Trace Verzenden: €8,95 – €11,95

Gratis verzending zonder track & Trace naar België, Duitsland, IJsland, Italië, Luxemburg, Portugal, Spanje en Zweden bij een minimum uitgave van €140,00 (niet geldig op commissie bestelling).
Gratis verzending met track & Trace naar België, Duitsland, IJsland, Italië, Luxemburg, Portugal, Spanje en Zweden bij een minimum uitgave van €155,00 (niet geldig op commissie bestelling).

Finland
De verzendingskosten naar deze landen variëren per de gewicht van uw bestelling. De prijzen hieronder tonen een prijsberijk aan.
Zonder Track & Trace Verzenden: €5,95 – €13,25
Met Track & Trace Verzenden: €9,95 – €14,50

Gratis verzending zonder track & Trace naar Finland bij een minimum uitgave van €170,00 (niet geldig op commissie bestelling).
Gratis verzending met track & Trace naar Finland bij een minimum uitgave van €190,00 (niet geldig op commissie bestelling).

Australië, Canada, Japan, Nieuw Zeeland en de Verenigde Staten
De verzendingskosten naar deze landen variëren per de gewicht van uw bestelling. De prijzen hieronder tonen een prijsberijk aan.
Zonder Track & Trace Verzenden: €7,50 – €19,75
Met Track & Trace Verzenden: €16,75 – €22,95

Track & Trace

Alle bestellingen die naar Nederland worden verzonden, worden automatisch verzonden met Track & Trace.

Landen buiten Nederland hebben de keuze uit Untracked of Tracked verzending. Als u geen Tracked verzending koopt en uw bestelling raakt verloren in de post, dan kunt u geen terugbetaling of vervanging ontvangen. Neem in dat geval wel contact met ons op om te kijken of er oplossingen zijn.

Geschatte Verzendtijden

Gemiddeld wordt uw bestelling binnen 3-6 werkdagen verzonden. U wordt per e-mail op de hoogte gehouden wanneer deze is verzonden. Mochten er vertragingen optreden in dit proces, dan wordt u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.

Als de Stag’s Head Studio op vakantie is of op vakantie gaat, wordt dit op de site vermeld en er wordt ook vermeld wat de geschatte eerstvolgende verzenddatum zal zijn.

Geschatte Levertijden

Houd er a.u.b. rekening mee dat de geschatte levertijden beginnen vanaf de datum van verzending, niet vanaf de datum waarop u uw bestelling heeft geplaatst.

Deze levertijden zijn echter maar schattingen en zijn geenszins garanties. We hebben de schattingen berekend met ruimte voor fouten, maar andere onverwachte vertragingen zijn altijd mogelijk. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen veroorzaakt door postdiensten of aangepaste vertragingen. Als u uw bestelling op een specifieke datum nodig heeft, bestel dan a.u.b. extra op tijd om rekening te houden met eventuele vertragingen.

Nederland: 1-3 werkdagen

Australië: 3-12 weken

België: 1-2 weken

Canada: 2-10 weken

Duitsland: 1-2 weken

Finland: 1-3 weken

Italië: 1-3 weken

Luxemburg: 1-2 weken

Nieuw Zeeland: 3-12 weken

Portugal: 1-3 weken

Spanje: 1-3 weken

Verenigde Staten: 2-10 weken

Zweden: 1-3 weken

Verpakkings Materialen

Bestellingen worden verpakt in verschillende materialen, afhankelijk van de grootte en aard van de bestelde artikelen. De standaard gebruikte verpakking is een luchtkussenenvelop. Als de bestelde artikelen niet gebogen mogen worden of van een meer delicate aard zijn, wordt de bestelling in een kaartonnen envelop of doos verzonden. Wanneer ze in een kaartonnen envelop of doos worden verzonden, hebben de artikelen ook een vorm van weerbestendige verpakking.

Soms is de verpakking die wij gebruiken om uw bestelling te verzenden eerder gebruikt. Dit is milieuvriendelijker dan weggooien natuurlijk. Verpakkingen worden alleen hergebruikt als ze in een daarvoor geschikte staat zijn. Wij verzoeken u vriendelijk om ook verpakkingen opnieuw te gebruiken wanneer dat mogelijk is.