Klik hier voor de Nederlandse versie.


About The Stag’s Head Studio

“The Stag’s Head Studio” is the shop and studio name of artist Imogen Smid. Although I, Imogen, love drawing and painting I also have a great love of crafting which led me to starting my shop “The Stag’s Head Studio” in 2015 on Etsy, an e-commerce platform for individual crafters to sell their goods. In 2021 I decided to build my own web shop independent of Etsy and launched this in the beginning of 2022, which is where you are now, welcome!

Here in the shop, you can purchase all sorts things I have created: from art prints, bookmarks and stickers to hand printed textile pouches. I have been part of the creative process of all the items in this shop, of which a large amount I have made from scratch. All of the textile pouches and cloths are printed and sewn by myself. The printing of the majority of the digital art prints, postcards, greetings cards, bookmarks and stickers is outsourced, but all of the illustrations made for these are my own.

As mentioned before, I also sell my handmade products via my Etsy Shop “The Stag’s Head Studio”. The range there is different to here and is sold worldwide. If you spot something on Etsy you would prefer to order from this shop, please let me know and I will see what I can do. Likewise, if you spot something here you would prefer to purchase via Etsy please also let me know.

I also sell a range of products featuring my Illustrations via the print-on-demand websites Redbubble and Society6.

Products sold elsewhere online than here, my Etsy shop “The Stag’s Head Studio”, Redbubble or Society6 are potentially not legitimate. Please contact me before ordering The Stag’s Head Studio creations elsewhere than mentioned above.

Commissions and Wholesale

If you are interested in commissioning me for illustration work or artisan craft work, please feel free to contact me at imogen@imogensmid.com for more details. You can view more of my illustration work and craft-work on my Portfolio Website.

If you have a shop and you are interested in the wholesale purchasing of my printed illustration products, also please feel free to contact me via imogen@imogensmid.com for more information.

More about Imogen…

Imogen Smid is an artist and illustrator residing in the Netherlands with her husband Maikel and Pug Smeagol.  Imogen was born in England but has lived most of her life in New Zealand and the Netherlands.  Living in three very different countries, and travelling to many different and wonderful places together with her parents Karl and Kirsten and brother Phoenix, now also with her husband Maikel, have been a key part of Imogen’s artistic inspiration and development.

For four years she studied at the AKV|St Joost Art Academy in ‘s-Hertogenbosch, the Netherlands.  There she earned her Bachelor of Design: Majoring in Illustration and with Minors in both Bookmaking and Printmaking. 

Imogen loves creating colourful illustrations full of ancient symbols and stylised forms.  She’s happiest when creating art inspired by nature, legends and mythology.  With a broad interest in different art forms, she also loves creating textile products which she hand prints with hand carved lino stamps. 

When not creating, or running her shop, Imogen loves playing board games, reading books and comics, watching films, cooking and baking and travelling to ancient and mystical places.


Over “The Stag´s Head Studio”

“The Stag’s Head Studio” is de winkel- en studionaam van kunstenares Imogen Smid. Hoewel ik, Imogen, gek ben op tekenen en schilderen, heb ik ook een grote liefde voor handwerk, wat me ertoe bracht mijn winkel “The Stag’s Head Studio” in 2015 op Etsy te starten. Etsy is een e-commerceplatform voor individuele handwerkers om hun goederen te verkopen. In 2021 besloot ik om mijn eigen webshop te bouwen die onafhankelijk van Etsy was. Deze heb ik begin 2022 gelanceerd en daar ben je nu, welkom!

Hier in de winkel kun je allerlei dingen kopen die ik heb gemaakt: van art prints, boekenleggers en stickers tot handbedrukte textiele zakjes. Ik heb deel uitgemaakt van het creatieve proces van alle items in deze winkel, waarvan ik een groot aantal helemaal van begin tot eind heb gemaakt. Alle stoffen zakjes en kleden worden door mijzelf bedrukt en genaaid. Het drukwerk van de meeste digitale kunstafdrukken, ansichtkaarten, wenskaarten, boekenleggers en stickers wordt uitbesteed, maar alle illustraties die hiervoor gemaakt zijn, zijn van mijn eigen hand.

Zoals eerder vermeld, verkoop ik mijn handgemaakte producten ook via mijn Etsy Shop “The Stag’s Head Studio”. Het assortiment is daar anders dan hier en wordt wereldwijd verzonden. Als je iets op Etsy ziet dat je liever in deze winkel wilt bestellen, laat het mij dan weten en ik zal zien wat ik kan doen. Evenzo, als je hier iets ziet dat je liever via Etsy koopt, laat het me dan ook weten.

Via de print-on-demand websites Redbubble en Society6 verkoop ik ook een reeks producten die met mijn illustraties bedrukt worden.

Producten die elders online worden verkocht dan hier, mijn Etsy-winkel “The Stag’s Head Studio”, Redbubble of Society6 zijn mogelijk niet legitiem. Neem contact met me op voordat je The Stag’s Head Studio creaties elders dan hierboven vermeld bestelt.

Commissies en Groothandel

Als u geïnteresseerd bent om mij in opdracht te nemen voor illustratiewerk of ambachtelijk handwerk, neem dan gerust contact met mij op via imogen@imogensmid.com voor meer informatie. U kunt meer van illustratiewerk en handwerk bekijken op mijn Portfolio Website.

Als u een winkel heeft en u bent geïnteresseerd in de groothandelsaankoop van mijn gedrukte illustratieproducten, neem dan ook gerust contact met mij op via imogen@imogensmid.com voor meer informatie.

Meer over Imogen…

Imogen Smid is een kunstenaar en illustrator die in Nederland woont met haar man Maikel en mopshondje Smeagol. Imogen is geboren in Engeland, maar heeft het grootste deel van haar leven in Nieuw-Zeeland en Nederland gewoond. Wonen in drie heel verschillende landen en reizen naar veel verschillende en prachtige plekken samen met haar ouders Karl en Kirsten en broer Phoenix, nu ook met haar man Maikel, zijn een belangrijk onderdeel geweest van Imogens artistieke inspiratie en ontwikkeling.

Ze studeerde vier jaar aan de AKV|St Joost Kunstacademie in ‘s-Hertogenbosch, Nederland. Daar behaalde ze haar Bachelor of Design: Major in Illustratie en met de twee Minoren Boekmaken en Grafiek (traditioneel drukwerk).

Imogen maakt graag kleurrijke illustraties vol oude symbolen en gestileerde vormen. Ze is het gelukkigst bij het maken van kunst geïnspireerd door de natuur, legendes en mythologie. Met een brede interesse in verschillende kunstvormen, houdt ze ook van het maken van textielproducten die ze met de hand bedrukt met handgesneden linoleumstempels.

Wanneer ze niet bezig is met het creëren of runnen van haar winkel, houdt Imogen van het spelen van bordspellen, het lezen van boeken en strips, films kijken, koken en bakken en reizen naar oude en mystieke plaatsen.